Aanmelden leerling


Wanneer u uw kind mogelijk wilt aanmelden, neem dan contact op met de school. U kunt dan vragen naar mevr. Smeets, mevr. Klinkers. De aanmelding verloopt volgens de volgende route:
 1. kennismakingsgesprek (dit geldt enkel voor "nieuwe" ouders.) Tijdens dit gesprek worden aanmeldformulieren uitgereikt indien gewenst.
 2. door ouders ingevulde aanmeldingsformulieren met bijlagen opsturen naar m.smeets@kindante.nl
 3. intakegesprek (Intern begeleider roept u ongeveer 2 maanden voordat het kind 4 jaar wordt hiervoor op)
 4. een schoolweek voor de datum waarop het kind 4 jaar wordt kan het de 5 wendagen starten.
#

Wij

Jij

Ik

De boom van de 7 gewoonten

Ik leer vanuit vertrouwen
Ik leer vanuit eigenaarschap
Leren leren, Leren leven
 1. Houd de zaag scherp

  Ik zorg dat ik in evenwicht blijf

 2. Creeer synergie

  Ik zoek naar noe we het samen kunnen doen

 3. Eerst begrijpen, dan begrepen worden

  Ik luister voordat ik praat

 4. Denk win-win

  Ik zoek het voordeel voor iedereen

 1. Belangrijke zaken eerst

  Ik maak eerst de belangrijke taken en ga dan spelen

 2. Begin met het eind doel voor ogen

  Ik maak een plan

 3. Wees proactief

  Ik maak mijn eigen keuzes