Even voorstellen………..Met ingang van 1 september 2023 zal Milou Hutzemakers het team van Basisschool Leyenbroek  komen versterken. Milou is sociaal pedagogisch medewerkster.

Wat is sociaal pedagogisch werk?
Bij de sociaal pedagogisch werker kunt u met al u vragen rondom opvoeden en opgroeien van kinderen terecht. Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. Dit is een belangrijke fase in de ontwikkeling van uw kind. Kinderen gaan de wereld om zich heen verkennen. Ze groeien op van kleuter naar puber. Zoals we allemaal weten, gaat dat niet altijd zonder strubbelingen. Soms is aan het gedrag van het kind te zien dat het niet zo goed gaat. Soms merken we op een andere manier dat hem of haar iets dwars zit. De sociaal pedagogisch werker kan u thuis of op school ondersteunen bij uw vragen.

Wat is schoolmaatschappelijk werk?
Als u of de school een beroep doet op de schoolmaatschappelijk werker, gaat deze een gesprek met u als ouder/verzorger aan. Samen bespreken jullie de vragen die jullie samen hebben. In goed overleg wordt een oplossing gezocht. Ook kan de schoolmaatschappelijk werker de leerkracht ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen.

U kunt bij ons terecht als u als ouder  hulp wilt bij, of vragen heeft over bijvoorbeeld, opvoeden, relatieproblemen, problemen op school, grip krijgen op ingrijpende gebeurtenissen en/of financiële problemen. Of als uw kind bijvoorbeeld gepest wordt of zelf pest, moeilijk te corrigeren is of veel ruzie heeft.  

Wilt u een afspraak maken, dan kunt u dit via school regelen of rechtstreeks contact opnemen:

Haar telefoonnummer is 06-81361297

Mailadres: milou.hutzemakers@piw.nl
 
                                             
#

Wij

Jij

Ik

De boom van de 7 gewoonten

Ik leer vanuit vertrouwen
Ik leer vanuit eigenaarschap
Leren leren, Leren leven
 1. Houd de zaag scherp

  Ik zorg dat ik in evenwicht blijf

 2. Creeer synergie

  Ik zoek naar noe we het samen kunnen doen

 3. Eerst begrijpen, dan begrepen worden

  Ik luister voordat ik praat

 4. Denk win-win

  Ik zoek het voordeel voor iedereen

 1. Belangrijke zaken eerst

  Ik maak eerst de belangrijke taken en ga dan spelen

 2. Begin met het eind doel voor ogen

  Ik maak een plan

 3. Wees proactief

  Ik maak mijn eigen keuzes