Contactinformatie

Algemeen

Basisschool Leyenbroek
Leyenbroekerweg 105
6132CD Sittard

tel.: 046-4513138

info.leyenbroek@kindante.nl
www.bsleyenbroek-sittard.nl

Directeuren:
Bertie Martens en Ronald Kooi                                                     


 

E-mailadressen van de geledingen:
 Bureau Stichting Kindante
 bureau@kindante.nl                                       
 Oudervereniging Leyenbroek
 Medezeggenschapsraad Leyenbroek
 mr.leyenbroek@kindante.nl                      
 Tussenschoolse opvang (TSO) 
 
 
#

Wij

Jij

Ik

De boom van de 7 gewoonten

Ik leer vanuit vertrouwen
Ik leer vanuit eigenaarschap
Leren leren, Leren leven
 1. Houd de zaag scherp

  Ik zorg dat ik in evenwicht blijf

 2. Creeer synergie

  Ik zoek naar noe we het samen kunnen doen

 3. Eerst begrijpen, dan begrepen worden

  Ik luister voordat ik praat

 4. Denk win-win

  Ik zoek het voordeel voor iedereen

 1. Belangrijke zaken eerst

  Ik maak eerst de belangrijke taken en ga dan spelen

 2. Begin met het eind doel voor ogen

  Ik maak een plan

 3. Wees proactief

  Ik maak mijn eigen keuzes