De oudervereniging

De vereniging draagt de naam: Oudervereniging Basisschool Leyenbroeken is gevestigd te Sittard, op 1 augustus 1971 opgericht en duurt voort voor onbepaalde tijd.
De vereniging stelt zich -gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen- ten doel de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel, met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te optimaliseren, teneinde het welzijn van de leerlingen te bevorderen.

U kunt hier de
volledige statuten van de oudervereniging downloaden.
#

Wij

Jij

Ik

De boom van de 7 gewoonten

Ik leer vanuit vertrouwen
Ik leer vanuit eigenaarschap
Leren leren, Leren leven
 1. Houd de zaag scherp

  Ik zorg dat ik in evenwicht blijf

 2. Creeer synergie

  Ik zoek naar noe we het samen kunnen doen

 3. Eerst begrijpen, dan begrepen worden

  Ik luister voordat ik praat

 4. Denk win-win

  Ik zoek het voordeel voor iedereen

 1. Belangrijke zaken eerst

  Ik maak eerst de belangrijke taken en ga dan spelen

 2. Begin met het eind doel voor ogen

  Ik maak een plan

 3. Wees proactief

  Ik maak mijn eigen keuzes