15 december 2019

Legenda:
Verjaardagen
#

Wij

Jij

Ik

De boom van de 7 gewoonten

Ik leer vanuit vertrouwen
Ik leer vanuit eigenaarschap
Leren leren, Leren leven
  1. Houd de zaag scherp

    Ik zorg dat ik in evenwicht blijf

  2. Creeer synergie

    Ik zoek naar noe we het samen kunnen doen

  3. Eerst begrijpen, dan begrepen worden

    Ik luister voordat ik praat

  4. Denk win-win

    Ik zoek het voordeel voor iedereen

  1. Belangrijke zaken eerst

    Ik maak eerst de belangrijke taken en ga dan spelen

  2. Begin met het eind doel voor ogen

    Ik maak een plan

  3. Wees proactief

    Ik maak mijn eigen keuzes